Andel högutbildade, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 091 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 23:e lägsta i landet med 13,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.