Skattesats, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 091 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Grums kommun till 34,18 procent, vilket var den 46:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.