Befolkningsökning, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 9 016 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.