Befolkningsökning, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 091 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Grums kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.