Befolkningsökning, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 057 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Grums kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.