Befolkningsökning, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 043 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Grums kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.