Medelålder, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 043 invånare. Värdet för medelålder är det 92:a högsta i landet med 44,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.