Kommunens kostnader, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 578 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 67 313 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.