Kommunens skatteintäkter, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 499 människor (2019). Landarealen är 350 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.