Största privata arbetsgivare, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 499 invånare. STORA ENSO AB är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (nov 2019) den 54:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.