Andel förtidspensionärer, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 499 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 84:e högsta i landet med 5,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.