Andel företagare, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 606 invånare. Värdet för andel företagare är det 29:e lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.