Förvärvsfrekvens, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 499 människor (2019). Landarealen är 350 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.