Skattesats, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 606 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Forshaga kommun till 33,55 procent, vilket var den 130:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.