Befolkningsökning, Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 538 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Forshaga kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.