Kommunens kostnader, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 315 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det nittonde högsta i landet med 76 945 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.