Kommunens kostnader, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 503 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 22:a högsta i landet med 70 741 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.