Kommunens skatteintäkter, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 315 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tjugonde lägsta i landet med 44 695 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.