Kommunens skatteintäkter, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 403 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det elfte lägsta i landet med 41 170 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.