Anställda i kommunen, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 403 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 090 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.