Andel förtidspensionärer, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 403 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 26:e högsta i landet med 6,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.