Andel företagare, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 034 invånare. Värdet för andel företagare är det sextonde lägsta i landet med 7,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.