Andel företagare, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 503 invånare. Värdet för andel företagare är det femte lägsta i landet med 3,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.