Sysselsättningsgrad, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 315 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det näst lägsta i landet med 72,4 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.