Förvärvsfrekvens, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 503 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det nionde lägsta i landet med 72,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.