Andel högutbildade, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 034 invånare. Värdet för andel högutbildade är det lägsta i landet med 10,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.