Skattesats, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 403 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Filipstads kommun till 33,95 procent, vilket var den 70:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.