Befolkningsökning, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 503 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Filipstads kommun den 24:e lägsta i landet med −2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.