Befolkningsökning, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 034 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Filipstads kommun den nionde lägsta i landet med −4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.