Medelålder, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 034 invånare. Värdet för medelålder är det 60:e högsta i landet med 46,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.