Medelålder, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 403 invånare. Värdet för medelålder är det 67:e högsta i landet med 45,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.