Invånare i kommunen, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 644 människor (2019). Landarealen är 1 543 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.