Invånare i kommunen, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 837 människor (2018). Landarealen är 1 543 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.