Invånare i kommunen, Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 034 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 75:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.