Statsbidrag och utjämning till kommunen, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 490 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 34:e högsta i landet med 26 772 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.