Kommunens skatteintäkter, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 8 575 människor (2018). Landarealen är 825 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.