Kommunens skatteintäkter, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 490 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det nionde lägsta i landet med 41 062 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.