Andel förtidspensionärer, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 72:a högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.