Nyföretagande, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 8 564 människor (2019). Landarealen är 825 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.