Nyföretagande, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 535 invånare. Värdet för nyföretagande är det artonde lägsta i landet med 7,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.