Andel företagare, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.