Förvärvsfrekvens, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det lägsta i landet med 66,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.