Andel högutbildade, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 8 575 människor (2018). Landarealen är 825 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.