Andel högutbildade, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 490 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tredje lägsta i landet med 11,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.