Skattesats, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Eda kommun till 33,95 procent, vilket var den 72:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.