Befolkningsökning, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 8 564 människor (2019). Landarealen är 825 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.