Befolkningsökning, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Eda kommun den 59:e lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.