Befolkningsökning, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 490 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Eda kommun den 64:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.