Medelålder, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 44,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.