Invånare i kommunen, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 50 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.