Invånare i kommunen, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 8 564 människor (2019). Landarealen är 825 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.