Företagens lönsamhet, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 832 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 12,8 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.