Kommunens skatteintäkter, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 854 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 307 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.