Kommunens skatteintäkter, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 832 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 78:e lägsta i landet med 47 748 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.