Andel förtidspensionärer, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 932 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 36:e högsta i landet med 6,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.