Nyföretagande, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 932 invånare. Värdet för nyföretagande är det 59:e lägsta i landet med 7,6 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.