Sysselsättningsgrad, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 832 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.