Förvärvsfrekvens, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 26 082 människor (2018). Landarealen är 1 659 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.