Förvärvsfrekvens, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 854 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 69:e lägsta i landet med 77,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.