Andel högutbildade, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 832 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.